TSKN PENTADBIRAN 1

Berita Terkini


11.01.2020, Penyerahan Sumbangan COVID-19 oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Andrew Liew, Presiden Sabah United Chinese Chambers of Commerce untuk mengemukakan sumbangan bernilai RM500,000.00 kepada Malaysia Medical Association Cawangan Sabah yang diwakili oleh Profesor Dr. Kew Seih Teck dan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Badan Kebajikan Islam Kementerian Kewangan Negeri Sabah turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM13,500.00. Sumbangan telah diserahkan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Rusdin Riman, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan kepada YAB Ketua Menteri dan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Sr Haji Safar Bin Untong, JP Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Majlis Penyerahan sumbangan telah diadakan di Ruang Legar, Pejabat Ketua Menteri.

  • 11-01-2021

11.01.2021, Taklimat daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) kepada Majlis Penasihat Ekonomi Negeri Sabah (SEAC) di tingkat 26 Bangunan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah.

  • 11-01-2021


Pengumuman